Závody

archiv

18. října 2014   Skokové závody - 18. a 19. října 2014 * 90 - 125 cm + nedělní pony ZLP - SP

Uzavíráme oficiální skokovou sezonu 2014 velkých koní (sobota) i pony (neděle) v Opřeticích ...

23. srpna 2014   Skokové závody - 23. - 24. srpna 2014 * 90 - 130 cm / Pony ZP - SP - 6. kv. kolo Ponyliga 2014

Sobota a neděle otevřené soutěže velkých koní bez omezení 90 - 130 (sobota) a 100 - 115 (neděle) + neděle odpoledne soutěže pro pony - handicapy ZP - SP !

16. července 2014   KMK 2014

Kritérium mladých koní 2014

28. června 2014   Skokové závody 28. - 29. 6. 2014 - Styl šampionát - SŠP 2014

Sobotní oficiální skokové závody 90 - 130 cm  // Nedělní skokové závody 50 - 110 cm pro pony a velké koně + Styl šampionát

31. května 2014   Skokové závody sobota - 31. května 2014 * 90-140 cm / Neděle - 1. června 2014 - STYL ŠAMPIONÁT - SŠP 2014

Sobotní skokové závody 90 - 140 cm  // Nedělní skokové závody 50 - 110 cm pro pony a velké koně + Styl šampionát

archiv

stáhnout v pdf

KMK 2014

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 16. července 2014
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
  Transpofix písek 20m x 50m – krokování travnaté
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Petr Grünthal
  Hlavní rozhodčí: Pavla Loudová
  Člen sboru: Jan Matuška
  Člen sboru: Ing. Jiří Holík
  Člen sboru: Milan Braný
  Člen sboru: Komisař KMK: V. Hruška
  Stavitel parkurů: Zdeněk Krpela

Doplňující informace:

Podmínky účasti:     Soutěžící musí splnit podmínky uvedené v části I. Obecné zásady – viz Zásady pro KMK 2014 (ČJF). Kritéria uvedená v obecných zásadách prokazuje majitel koně. Podmínkou účasti v soutěžích KMK je vybavení koně platnou řádnou licencí ČJF

(nesmí být hostovací). Jezdec musí být také držitelem platné licence ČJF.

Do prvního startu v soutěži KMK je nutné u všech disciplin a u všech ročníků zaslat přihlášku koně do KMK na sekretariát ČJF, na které se vyznačí za kterou plemennou knihu kůň startuje. Bez tohoto údaje nebude případná dotace vyplacena.

(viz příloha F – ke stažení z webových stránek ČJF a SCHČT) na sekretariát ČJF. Nedílnou součástí přihlášky je fotokopie potvrzení o původu koně. Tato povinnost platí i u koní, kteří v KMK startovali již v předchozích letech! Tyto povinnosti platí i pro valachy !

 

Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v soutěžích KMK je ve všech disciplínách vždy jejich majitel.

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF)zásady KMK pro rok 2014, tento rozpis

 2. Soutěže

  • 16.7. 2014

  • 1. Skoková soutěž ZL - KMK – pro čtyřleté klisny - 10:00

   Pro čtyřleté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 2. Skoková soutěž ZL „KMK – pro čtyřleté hřebce a valachy - 00:00

   Pro čtyřleté hřebce a valachy. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč

  • 3. Skoková soutěž L* „KMK – pro pětileté klisny - 00:00

   Pro pětileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč

  • 4. Skoková soutěž L** „KMK – pro pětileté hřebce a valachy - 00:00

   Pro pětileté hřebce a valachy. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 5. Skoková soutěž S** „KMK – pro šestileté klisny - 00:00

   Pro šestileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč

  • 6. Skoková soutěž S** „KMK – pro šestileté hřebce a valachy - 00:00

   Pro šestileté hřebce a valachy. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Přihlášky:  do 13. 07. 2014 – 18:00 h. / prodlouženo do úterý 15. 7. - 18:00 hodin !!! www.jkopretice.cz  - přihlašovací systém, nebo jkopretice@centrum.cz, tel: 602 425 970 Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Podmínky účasti:
 4. Časový rozvrh: Časový rozvrh:  prezentace  do 9,00 hod. pro soutěže 1. a 2. (kategorie 4-letých) ! začátek 10,00 hod. – zahajovací trénink pro KMK 4letých klisen, následně ostatní soutěže
 5. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 6. Kancelář závodů: od 7,30 hod. pod věží rozhodčích
 7. služby: zdravotní péči zajišťuje Martina Oplttová, veterinární služba MVDr. Šimoník, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu!
 8. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Petr Grünthal
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění