Závody

archiv

19. října 2013   Skokové závody - 19. října * 90 - 130 cm

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN!!! PLNĚ OBSAZENO!!!

31. srpna 2013   Skokové závody - 31. srpna * 90 - 130 cm

Okresní mistrovství seniorů

7. srpna 2013   KMK 2013 - ZL - S*
8. července 2013   Skokové závody Styl šampionát - SŠP - Ponyliga 2013

Prázdninové skákání pro velké koně i pony

1. června 2013   JARNÍ CENA OPŘETIC

SKOKOVÉ ZÁVODY 90 cm - 140 cm

13. dubna 2013   CENA MĚSTA BYSTŘICE 2013

CENA MĚSTA BYSTŘICE 2013 - přeloženo z 6. 4. 2013

archiv

stáhnout v pdf

KMK 2013 - ZL - S*

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 7. srpna 2013
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
  Transpofix písek 20m x 50m – krokování travnaté
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Pavel Dvořák
  Hlavní rozhodčí: Jan Matuška
  Člen sboru: Ing. Jiří Holík
  Člen sboru: Pavla Loudová
  Člen sboru: Ing. Antonín Klauz
  Člen sboru: komisař KMK: Jan Chýle
  Člen sboru: komisař KMK: Jan Chýle
  Technický delegát: Miloslav Perníček
  Stavitel parkurů: Zdeněk Krpela

Doplňující informace:

Soutěžící musí splnit podmínky uvedené v části I. Obecné zásady – viz Zásady pro KMK 2013 (ČJF). Kritéria uvedená v obecných zásadách prokazuje majitel koně. Podmínkou účasti v soutěžích KMK je vybavení koně platnou registrací ČJF (nesmí být hostovací). Do prvního startu v soutěži KMK je nutné u všech disciplin zaslat přihlášku koně do KMK na sekretariát ČJF. Tato povinnost platí i u koní, kteří v KMK startovali již v předchozích letech! Tyto povinnosti platí i pro valachy !

 

Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v soutěžích KMK je vždy jejich majitel.

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 7.8. 2013

  • 1. Skoková soutěž ZL „KMK – pro čtyřleté klisny“ - 10:00

   Pro čtyřleté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 2. Skoková soutěž ZL „KMK – pro čtyřleté hřebce“ - 00:00

   Pro čtyřleté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 3. Skoková soutěž L** „KMK – pro pětileté klisny“ - 12:00

   Pro pětileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 4. Skoková soutěž L** „KMK – pro pětileté hřebce“ - 00:00

   Pro pětileté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

    

   Zápisné 400,- Kč.

  • 5. Skoková soutěž S** „KMK – pro šestileté klisny“ - 14:00

   Pro šestileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč

  • 6. Skoková soutěž S** „KMK – pro šestileté hřebce“ - 00:00

   Pro šestileté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS.

   Zápisné 400,- Kč.

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Přihlášky:  do soboty  2. 8. 2013 – 18:00 h. www.jkopretice.cz  - přihlašovací systém, nebo                         Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova                         jkopretice@centrum.cz, tel: 602 425 970    Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže.      Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Podmínky účasti:
 4. Časový rozvrh: Časový rozvrh:  prezentace  9,00 hod.                    začátek 10,00 hod. – zahajovací trénink pro KMK 4letých klisen, následně ostatní soutěže.
 5. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 6. Kancelář závodů: od 7,30 hod. pod věží rozhodčích
 7. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 8. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2013

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Pavel Dvořák
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění