Závody

archiv

18. října 2015   FINÁLE OPŘETICKÉHO HOBBY KLÁNÍ 2015

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč

STARTUJTE  A  SBÍREJTE BODY! V TOMTO  FINÁLOVÉM KOLE DVOJNÁSOBKY BODÚ!!!

4. října 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč

STARTUJTE  A  SBÍREJTE BODY! V TOMTO KOLE DVOJNÁSOBKY BODÚ!!!

20. září 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč

STARTUJTE  A  SBÍREJTE BODY!

15. srpna 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015
23. července 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015
26. června 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015
31. května 2015   OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015

Seriálová soutěž o ceny v celkové hodnotě 8 000,-Kč

STARTUJTE  A  SBÍREJTE BODY!

10. května 2015   VT hobby závody OPŘETICE 2015
5. dubna 2015   VT hobby závody OPŘETICE 2015

ZRUŠENO !!!

archiv

EQUIFASHION
stáhnout v pdf

OPŘETICKÉ HOBBY KLÁNÍ 2015

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 31. května 2015
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 257 51
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Petr Grünthal
  Hlavní rozhodčí: Jan Matuška
  Člen sboru: Ing. Antonín Klauz
  Člen sboru: Ing. Jiří Holík
  Stavitel parkurů: Zdeněk Krpela

Doplňující informace:

 

Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí. Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice se může prezentovat pouze 1x v jedné soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou soutěžích za den - dle PJS! V rámci Hobby závodů platí PJS!

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000  Sb., který je při prezentaci vyžadován-Veterinární předpisy.

 

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 31.5. 2015

  • 1. Stupňovaná obtížnost do 60 cm - 09:15
   8 překážek do 60 cm. Hodnocení dle článku 269.Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.Společné opracování na kolbišti po skupinách.
   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.
   Opracování první skupiny na kolbišti v 9:00 hodin- START 9:15h. 
  • 2. Stupňovaná obtížnost do 70 cm - 00:00

    

   8 překážek do 70 cm. Hodnocení dle článku 269.Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací.Společné opracování na kolbišti po skupinách.
   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.
  • 3. Dvoufázové skákání 80/90 cm - 00:00
   8 překážek v první fázi bez kombinace, druhá fáze 4 překážky bez kombinace.
   Hodnocení dle článku 274.5.2. Před startem možnost absolvování jednoho libovolnéhoskoku první fáze.Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.
  • 4. Dvoufázové skákání 90/100 cm - 00:00

    

   8 překážek v první fázi bez kombinace, druhá fáze 4 překážky bez kombinace. Hodnocení dle článku 274.5.2. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

  • 5. Dvoufázové skákání 100/110 cm - 00:00

    

   8 překážek v první fázi bez kombinace, druhá fáze 4 překážky bez kombinace. Hodnocení dle článku 274.5.2. Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč. 

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Vždy do středy před konáním HOBBY závodů
  Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova
  jkopretice@centrum.cz, tel: +420 777 518 213
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Časový rozvrh:   prezentace 8,30 – 9,00 hod.
  začátek společného opracování 9,45 hod. –  10,00 hod. - soutěž č. 1 a navazují ostatní soutěže  
 4. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 777 518 213 – Ing. Grünthalová
 5. Kancelář závodů: od 8,30 hod. pod věží rozhodčích
 6. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 7. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Petr Grünthal
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění