Závody

archiv

20. října 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN!!! PLNĚ OBSAZENO!!!

6. října 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013
21. září 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013
1. září 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013
6. srpna 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013
7. července 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013

Soutěže SO do 50 cm - ZL

30. června 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013

Soutěže SO do 60 cm - ZL

9. června 2013   VT HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013
1. května 2013   HOBBY VT OPŘETICE 2013
14. dubna 2013   HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013

archiv

stáhnout v pdf

HOBBY ZÁVODY OPŘETICE 2013

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 14. dubna 2013
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – písek
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Pavel Dvořák
  Člen sboru: Ing. Antonín Klauz
  Člen sboru: Jan Matuška

Doplňující informace:

Soutěží se mohou účastnit i jezdci a koně bez licencí. Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice se může prezentovat pouze 1x v jedné soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou soutěžích za den - dle PJS! V rámci Hobby závodů platí PJS!

Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000  Sb., který je při prezentaci vyžadován-Veterinární předpisy.

 

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 14.4. 2013

  • 1. Stupňovaná obtížnost do 70 cm - 10:00

    

   8 překážek do 70 cm. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací. 
   Společné opracování na kolbišti po skupinách.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

    

  • 2. Stupňovaná obtížnost do 80 cm s žolíkem - 00:00

    

   8 překážek do 80 cm s žolíkem na posledním skoku. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací. 
   Společné opracování na kolbišti po skupinách.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

    

  • 3. Stupňovaná obtížnost do 90 cm s žolíkem - 00:00

    

   8 překážek do 90 cm s žolíkem na posledním skoku. Hodnocení dle článku 269.

   Soutěž na čas, bez rozeskakování a bez kombinací. 
   Před startem možnost absolvování jednoho libovolného skoku mimo žolíka.

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

    

  • 4. Skoková soutěž Z na limitovaný čas - 00:00

    

   Soutěž hodnocená na limitovaný čas 298. 2.1.  

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

    

  • 5. Skoková soutěž ZL na čas bez rozeskakování - 00:00

   Soutěž hodnocená podle článku „A“ 238. 2.1. na čas bez rozeskakování.  

   Pohár pro vítěze. Floty dle PJS. Startovné 250,- Kč.

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky: Vždy do čtvrtka před konáním HOBBY závodů - prodlouženo do soboty 13. 4. 2013 - 15hodin!!!
  www.jkopretice.cz  - přihlašovací systém, nebo Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova  jkopretice@centrum.cz, tel: 602 425 970 Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!  
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Časový rozvrh: prezentace 8,30 – 11,00 hod. začátek společného opracování cca 09,45 hod., start soutěže 1. - 10:00h.  
 4. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 5. Kancelář závodů: od 8,30 hod. pod věží rozhodčích
 6. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 7. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2013

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Pavel Dvořák
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění