Závody

archiv

13. října 2012   POSLEDNÍ VÝZVA 2012
22. září 2012   OPŘETICKÝ PODZIM 2012
26. srpna 2012   SRPNOVÉ KLÁNÍ 2012
28. července 2012   OPŘETICKÉ LÉTO 2012
25. července 2012   KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 2012
30. června 2012   HORSE TROPHY 2012
STYL ŠAMPIONÁT 2012

Oblastní Mistrovství Středočeské oblasti ČJF – skoky D, J

20. června 2012   KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 2012
<< < > >>

archiv

stáhnout v pdf

DREZURNÍ ZÁVODY OPŘETICE 2012

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 5. srpna 2012
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – písek
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Pavel Dvořák
  Hlavní rozhodčí: Pavla Loudová
  Člen sboru: Michael Moudrý
  Člen sboru: Ing. Antonín Klauz
  Člen sboru: komisař: Jan Matuška

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis

 2. Soutěže

  • 5.8. 2012

  • 1. Hobby soutěž - drezurní úloha Z1 ( příprava ZZVJ ) - 08:00

    

   Soutěž otevřená pro jezdce a koně i bez licencí. Jezdci startují v korektním jezdeckém úboru dle PJS. Úloha je čtená-každý si zajistí předčitatele. Hodnocení dle čl. 432 – jednou známkou 2 rozhodčí v „C“, umístění dle čl. 434. Pohár pro vítěze, floty dle PJS. Startovné 300,- Kč.

    

  • 2. Drezurní soutěž stupně Z – drezurní úloha P5 / 2012 - 08:30

    

   Soutěž je přístupná pro jezdce do 16 let na pony. Úloha je čtená-každý si zajistí předčitatele. Hodnocení dle čl. 432 – jednou známkou 2 rozhodčí v „C“, umístění dle čl. 434. Pohár pro vítěze, floty dle PJS. Startovné 300,- Kč

    

  • 3. Drezurní soutěž stupně Z - Drezurní úloha DU / 2009 - 10:00

    

   Soutěž otevřená pro všechny jezdce i koně (pony) bez omezení. Úloha se jezdí zpaměti. Hodnocení dle čl. 432 – jednou známkou 2 rozhodčí v „C“, umístění dle čl. 434. Věcné ceny, floty dle PJS. Startovné 300,- Kč.

    

  • 4. Drezurní soutěž stupně L - Drezurní úloha DD / 2009 - 13:50

    

   Soutěž otevřená pro všechny jezdce i koně (pony) bez omezení.

   Úloha se jezdí zpaměti. Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Finanční ceny 1 500,- Kč (600 – 500 – 400), floty dle PJS. Startovné 350,- Kč.

    

  • 5. Drezurní soutěž stupně L - Drezurní úloha DJ / 2009 - 17:10

    

   Soutěž otevřená pro všechny jezdce i koně (pony) bez omezení.

   Úloha se jezdí zpaměti. Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. Finanční ceny 1 500,- Kč (600 – 500 – 400) , floty dle PJS. Startovné 350,- Kč.

    

  • 6. Drezurní soutěž stupně L - Drezurní úloha L5 / 2009 - 19:00

    

   Soutěž otevřená pro všechny jezdce i koně bez omezení.

   Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí, umístění dle čl. 434. floty dle PJS. Startovné 350,- Kč.

    

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky:   do úterý  31. 7. 2012 – 18:00h. – www.jkopretice.cz  - přihlašovací systém, nebo Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova jkopretice@centrum.cz, tel: 602 425 970 Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!  
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Podmínky účasti:
 4. Časový rozvrh:   neděle: prezentace: do 8:00 hod. pro soutěže 1, 2 do 11,00 hod. pro ostatní Začátek:  9:00 hod. – soutěž č. 1 a navazují ostatní soutěže  
 5. Ubytování a ustájení: pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová
 6. Kancelář závodů: od 7,30 hod. pod věží rozhodčích
 7. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 8. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2012

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Pavel Dvořák
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění