Závody

archiv

13. října 2012   POSLEDNÍ VÝZVA 2012
22. září 2012   OPŘETICKÝ PODZIM 2012
26. srpna 2012   SRPNOVÉ KLÁNÍ 2012
28. července 2012   OPŘETICKÉ LÉTO 2012
25. července 2012   KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 2012
30. června 2012   HORSE TROPHY 2012
STYL ŠAMPIONÁT 2012

Oblastní Mistrovství Středočeské oblasti ČJF – skoky D, J

20. června 2012   KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 2012
<< < > >>

archiv

stáhnout v pdf

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 2012

Jezdecké závody Opřetice

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: JK Opřetice (MB 0232)
 2. Datum: 25. července 2012
 3. Lokalita: Jezdecký areál Opřetický dvůr, Opřetice 1,
  Bystřice u Benešova 256 01
 4. Kolbiště: písek 40m x 70m – trojvrstvý systém Equo-Flex s voštinou Transpofix
 5. Opracoviště: písek 30m x 60m – písek s geotextílií
 6. Funkcionáři závodu:
  Ředitel: Pavel Dvořák
  Hlavní rozhodčí: Ing. Antonín Klauz
  Člen sboru: komisař KMK: V. Hruška
  Člen sboru: Jan Matuška
  Člen sboru: Milan Braný
  Člen sboru: Ing. Jiří Holík
  Člen sboru: komisař: vykonává volný člen sboru
  Člen sboru: komisař: vykonává volný člen sboru
  Technický delegát: Miloslav Perníček
  Stavitel parkurů: Zdeněk Krpela

Doplňující informace:

 

Soutěžící musí splnit podmínky uvedené v části I. Obecné zásady – viz Zásady pro KMK 2012 (ČJF). Kritéria uvedená v obecných zásadách prokazuje majitel koně. Podmínkou účasti v soutěžích KMK je vybavení koně platnou registrací ČJF (nesmí být hostovací). Do prvního startu v soutěži KMK je nutné u všech disciplin zaslat přihlášku koně do KMK na sekretariát ČJF. Tato povinnost platí i u koní, kteří v KMK startovali již v předchozích letech!

Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v soutěžích KMK je vždy jejich majitel.

 

B. Technická ustanovení

 1. Předpis:

   

  Pravidla jezdeckého sportu, STP Česká jezdecká federace (ČJF), tento rozpis, rozpis KMK

   

   

  Zahajovací trénink podle PJS čl. 202-6N v délce 90 sekund před každou soutěží.

   

 2. Soutěže

  • 25.7. 2012

  • 1. Skoková soutěž ZL „KMK – pro čtyřleté klisny“ - 10:00

   Pro čtyřleté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč

  • 2. Skoková soutěž ZL „KMK – pro čtyřleté hřebce - 00:00

   Pro čtyřleté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč.

  • 3. Skoková soutěž L* „KMK – pro pětileté klisny - 00:00

   Pro pětileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč

  • 4. Skoková soutěž L* „KMK – pro pětileté hřebce - 00:00

   Pro pětileté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč.

  • 5. soutěž S* „KMK – pro šestileté klisny - 00:00

   Pro šestileté klisny. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč.

  • 6. Skoková soutěž S* „KMK – pro šestileté hřebce - 00:00

   Pro šestileté hřebce. Hodnocení dle čl. 298.1.3.kval.,soutěž bez rozeskakování.Floty dle PJS. Zápisné 400,- Kč

C. Ostatní ustanovení

 1. Přihlášky:   do soboty  21. 07. 2012 – 18:00 h. www.jkopretice.cz  - přihlašovací systém, nebo Ing. Adriana Grünthalová, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova jkopretice@centrum.cz, tel: 602 425 970 Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!  
 2. Startovné: úhrada při prezentaci
 3. Podmínky účasti:
 4. Časový rozvrh: prezentace  ukončena v 9,00 hod!!!     začátek 10,00 hod. – zahajovací trénink pro KMK 4letých klisen, následně ostatní soutěže.  
  Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času začátku první soutěže. Informace bude zveřejněna na stránkách pořadatele – www.jkopretice.cz 24 hodin předem!
 5. Ubytování a ustájení:   pořadatel zajišťuje v omezeném množství – nutno objednat předem – tel: +420 602 425 970 – Ing. Grünthalová-upozornit na hřebce!   Boxové ustájení možno objednat - viz tlf.  
 6. Kancelář závodů: od 8,30 hod. pod věží rozhodčích
 7. služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární služba je k dispozici za úhradu
 8. Veterinární předpisy: dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2012

Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je přísně zakázáno!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem startovním číslem!

Tento rozpis byl schválen 21. 05. 2012 Michaelem Moudrým

Pavel Dvořák
Ředitel
Ing. Adriana Grünthalová
Organizační zajištění